Forskning på material i medicin gruppen

Vid Material i medicin undersöker vi samspelet mellan syntetiska material och levande vävnader från nano- till makronivå. Vi vill utveckla bättre biomaterial för medicintekniska produkter och leveranssystem för läkemedel, och fokusera på att undersöka de mekaniska och biologiska reaktionerna. För att veta mer om våra huvudsakliga forskningsområden, följ bara länkarna nedan: