Om MiM gruppen

På Ångströmlaboratoriet håller vi till, som en del av avdelningen för tillämpad materialvetenskap på institutionen för teknikvetenskaper. MiM gruppen startades 2005 och leds av Prof. Håkan Engqvist.

KONTAKTA OSS

Flygfoto på Campus Polacksbacken

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, hus 2 och 3, 2:a våningen
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
SWEDEN

Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA
SWEDEN

Leveransadress:
Uppsala universitet
Ångströmlaboratoriet
Tillämpad materialvetenskap
Regementsvägen 1
752 37 UPPSALA
SWEDEN