Nya biomaterial möjliggör patient-specifika behandlingar

Cecilia Persson introducerade vår grupp på invigningen av Medtech Science & Innovation Centre i Uppsala den 14 juni 2017.

Klicka härför att titta på hennes presentation och läsa mer om MiMs bidrag till utveckling av nya funktionella material vid frakturbehandlingar.

Cecilia Persson är docent i MiM-gruppen sedan 2015, hon har en PhD i Biomekanik från Leeds Universitet (2009), en europeisk MSc i Materialteknik (2004) och forskar på nya biomaterial och implantat för ben.

Vad är ett biomaterial?

Ett biomaterial är ett material som används i ett implantat eller annan medicinteknisk produkt avsedd att interagera med ett biologiskt system. Biomaterial används i många tillämpningar såsom: ledimplantat (höft, knä etc.), plattor och skruvar för frakturfixering, ben-cement för vertebroplastik, fyllnadsmaterial för bendefekter, artificiella senor och ligament, dentala implantat, blodkärlsimplantat, hjärtvalv, katetrar, artificiella hjärtan, byggställningar för artificiell hud, hjärt-lung-maskiner, cochlearimplantat, intraokulära linser etc. Den globala biomaterialmarknaden förväntas nå 117 miljarder euro år 2020.

Klicka här för att få veta mer om vår forskning.