Ångströms Tribomaterialgrupp

Välkommen till Ångströms Tribomaterialgrupp, en del av avdelningen för Tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet.

Vårt forskningsområde är Tribologi - vetenskapen om ytor i mekanisk kontakt under relativ rörelse, vilken vi närmar oss ur ett materialperspektiv. Forskningen behandlar ofta frågor kring hur material, beläggningar, ytbehandlingar eller smörjning kan förbättras för att minska friktion och nötning.

Vi undervisar på civilingenjörskurser och forskarutbildningar om materialvetenskap, ytanalys, elektronmikroskopi, ytteknik och tribologi.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-06-23