Vår forskning

Vår forskning inom tribologi är inriktad på att förstå mekanismerna bakom friktion, ytskador och slitage, och vilka roller material, topografi, smörjmedel mm. har för att bestämma mekanismerna. "Bättre tribologi" kan leda till fantastiska fördelar för hållbarhet (energi, miljö & hälsa, besparingar av råmaterial, etc.) såväl som för kvalitet, ekonomi, säkerhet och mycket mer. Ladda gärna ner och läs Petra Olanders populärvetenskapliga introduktion (på engelska): Tribology: Everywhere every day, but no one ever heard of it.

Vår forskning är bred och innefattar bland annat användning och utveckling av nötningsprovning, avancerade tekniker för ytavbildning och ytanalys, nötningsmodeller och moderna ytbehandlingstekniker.

Forskningen utförs ofta i nära samarbete med industrin, där projekten kan spänna från haverianalys och materialval, via kartläggning av komplexa nötningsfenomen i olika tillämpningar, till mer grundläggande kunskapsuppbyggande forskning. Vi strävar efter att överbrygga gapen i tribologi, och tänker då både på klyftan mellan akademisk forskning och industriell utveckling, och klyftan mellan grundläggande förståelse och resulterande egenskaper i olika applikationer.

Forskningens drivkrafter

Drivkrafterna för forskning och utveckling inom tribologi domineras idag av hållbarhetsaspekter.

I tribologins barndom, på 1960-talet, var de dominerande drivkrafterna för tribologisk forskning ekonomiska besparingar, högre prestanda och ökad livslängd. Stora utredningar i industrialiserade länder visade att kostnaderna kopplade till friktion, smörjmedel och nötning motsvarade flera procent av BNP.

Idag är den huvudsakliga drivkraften möjliggörandet av övergången till ett mer hållbart och energieffektivt samhälle. Här har tribologin många viktiga roller att spela.

Informationsfilm om friktion från Uppsala Universitet

Senast uppdaterad: 2021-09-13