Kontakta oss

Vi finns på Ångströmlaboratoriet, hus 2 våning 2 på avdelningen för tillämpad materialvetenskap.

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet
Tillämpad materialvetenskap
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala

Postadress brev
Uppsala universitet
Tillämpad materialvetenskap
Box 35
751 03 Uppsala

Postadress paket/leveranser
Uppsala universitet
Tillämpad materialvetenskap
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala