Elin Larsson

Doktorand i Teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial

En stor del av den energi som produceras i världen används till att övervinna friktion mellan ytor i kontakt. Friktion finns överallt där ytor rör sig mot varandra. Det betyder att det finns stora möjligheter till energibesparingar genom bland annat förlängd livslängd av komponenter och förbättrad prestanda som resultat av smartare materivalval och systemdesign. Ett sätt att sänka friktionsförlusterna är att smörja ytor som rör sig mot varandra. Jag forskar på olika typer av smörjmedel. Applikationerna har varierat men några exempel är smörjande additiv i bränsle för sänkt bränsleförbrukning i motorer samt smörjfett med och utan grafen för elektriska kontakter. Jag har också utvärderat grafen i polymera kompositer. I mina projekt har jag samarbetat med Triboron International, Axel Christiernsson, ABB och Graphmatech.

Genom tribologisk provning i förenklade labbtest som efterliknar den tänkta applikationen kan vi bredda vår kunskap om friktion- och smörjningsmekanismer. Förutom testning är analys av ytor efter att de har varit i kontakt ett viktigt redskap för att förstå vad och vilka ändringar på ytorna, ofta i ytskikten, som påverkar friktionen och smörjningen.

Jag är utbildad civilingenjör i kemiteknik med materialinriktning vid Uppsala universitet.

Publikationer