Jonna Lind

En utmaning inför framtiden är att producera energisnålare fordon. Detta ska dessutom helst göras billigare, både när det kommer till råvara och produktion.

Polymera kompositer kan ge båda dessa delar om vi jämför med metaller, som traditionellt använts inom industrin. Dessutom har polymerer oändliga möjligheter när det kommer till fasta och interna smörjmedel. Men, det krävs mer kunskap och bättre förståelse för hur polymera kompositer beter sig i tribologiska kontakter. Där kommer min forskning in. Om vi kan förstå de grundläggande mekanismerna hos dessa material kan vi på ett bättre sätt utveckla användandet av dem inom t.ex. fordonsindustrin.

Jag studerar högpresterande polymera kompositer och försöker förklara dess friktions- och deformationsbeteenden i tribologiska kontakter. Överföringsmekanismer och tribofilmers uppbyggnad är även det något jag försöker förstå.

Detta gör jag med hjälp av tribologisk provning samt både ytkarakteristisk och kemisk analys. Detta inkluderar tekniker såsom SEM, EDS, XPS samt FIB.

En del av mitt projekt har genomförts tillsammans med Kongsberg Automotive och finansierats av Norges forskningsråd.

Jag är utbildad civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot material vid Uppsala universitet och planerar att disputera under vårterminen 2021.

Jonna Holmgren

Utbildningssamordnare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Administration och service

E-post:
jonna.holmgren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5759
Mobiltelefon:
073-4697220

Publikationer