Staffan Jacobson

Tribologi finns överallt: i alla transporter, maskinerier, tillverkningsprocesser och inte minst i våra vardagliga verksamheter. Jag har de senaste 35 åren haft förmånen att få forska på tribologin inom en lång rad av alla dessa intressanta områden.

Hit hör industriella skär- och formverktyg, elektriska kontakter, bergborrar, halkolyckor på golv, höftledsimplantat, fordonsbromsar, motordetaljer, lågfriktionsskikt och mikrostrukturerade glidytor. Till detta kommer mer hobbybetonade, men inte mindre intressanta, utflykter till friktionen i curling och längdskidåkning.

Inom alla dessa områden har forskningen främst varit inriktad mot att förstå mekanismerna bakom friktion och nötning, samt hur de båda motytornas material och ytskikt påverkar friktionsförlopp och nötning.  Ofta visar det sig att de allra yttersta skikten på ytorna totalt ändrar sammansättning och struktur under kontakten, och att det är dessa yttersta atomlager, tribofilmen, som avgör friktionen och nötningsmotståndet.

Den ”verkliga” kontakten är ofta så komplex och svår att styra och mäta, att det blir svårt att skapa förståelse genom att studera den. Vi har därför genom åren lagt stor vikt vid att utveckla och använda relevanta provningsmetoder i labbet. I första hand ger labmetoderna möjligheter att skapa bättre förståelse. Dessutom är de mycket användbara för att snabbt och ekonomiskt göra initial provning och rangordning av nya tribologiska material, ytbeläggningar, texturer och smörjmedel.

Förutom forskningen så undervisar jag inom ämnena tribologi, tribologiska material, ytskiktsbehandling och svepelektronmikroskopi. Främst gäller detta civilingenjörsstudenter och doktorander, men även verksamma ingenjörer. Tillsammans med min forne handledare och gode kollega Sture Hogmark har jag skrivit boken Tribologi – friktion, nötning, smörjning.

Tack vare Sture, alla skickliga doktorander och goda kollegor har jag med åren fått vara med att bygga upp en bred erfarenhet och expertis inom tribologiområdet. Detta har lett till intressanta projekt inom nya områden, med intressanta partners både från industri och akademi, både svenska och internationella.

Det är min starka övertygelse att tribologisk forskning och utveckling gradvis blir allt viktigare för att möjliggöra en effektiv omställning till en bättre, mer hållbar och energieffektivare teknik.

Staffan Jacobson

Professor i materialvetenskap vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
staffan.jacobson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3088
Mobiltelefon:
070-7235290

Publikationer