Urban Wiklund

Både min undervisning och forskning rör materialvetenskap, dvs hur material omkring oss är uppbyggda och hur det påverkar deras egenskaper. Naturliga material kommer med sina uppsättningar av egenskaper medan vi kan renodla och styra egenskaperna på de material vi själva framställer och anpassa dem för specifika situationer.

Egenskaperna avgör hur vi kan bearbeta och utnyttja materialen i vår vardag eller i tekniska sammanhang och de bestämmer hur de verktyg vi måste använda för att bearbeta dem måste anpassas. Det här avspeglas i att jag intresserar mig såväl för komponenter, inom allt från biologiska system till maskiner, som för metoder och verktyg för att framställa och bearbeta de material de består av. Komponenter och verktygs mekaniska och tribologiska prestanda utvärderar jag i laboratorietester på olika skalor, från komponentstorlek ner till nanoskala och friktions- och nötningsmekanismer analyserar jag med högupplösande mikroskopi- och analystekniker.

Jag disputerade 1999 på en avhandling om mekaniska och tribologiska egenskaper hos tunna keramiska ytbeläggningar. Under många år var beläggningsteknik och tunna filmer för högt nötningsmotstånd eller låg friktion mitt huvudsakliga område, antingen det gällde att optimera en komponents egenskaper eller att maximera ett verktygs prestanda. Med åren har bulkegenskaper hos material fått allt större plats och min forskning inbegriper numera mekaniska, tribologiska och bearbetningsmässiga aspekter av material ur alla materialklasser, från polymerer, metaller och keramer till tekniska kompositmaterial och naturliga kompositer som sten och trä.

Förutom min undervisning på flera olika kurser i materialvetenskap är jag är också programansvarig för det internationella masterprogrammet i additiv tillverkning vid Uppsala universitet.

Urban Wiklund

Professor i materialvetenskap vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
urban.wiklund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3092
Mobiltelefon:
070-4250092

Publikationer