Nyheter

Disputation Charlotte Skjöldebrand

2022-04-04

Charlotte Skjöldebrand försvarade framgångsfullt sin avhandling, Silicon nitride based coatings for biomedical implantsden 18e februari. Arbetet utfördes till största del hos en annan forskargrupp, men Charlotte har också varit en uppskattad kollega hos oss på Tribomaterialgruppen.

Senast uppdaterad: 2023-02-17