Nyheter

Disputation Elin Larsson

2022-04-04

Den 25e mars försvarade Elin Larsson framgångsrikt sin avhandling, New insights into lubricated tribological contacts. Under sin tid hos Tribomaterialgruppen har Elin arbetat främst med att undersöka ett nytt bränsleadditiv för minskad friktion i förbränningsmotorer och mekanismer för fettsmorda kontakter.

Senast uppdaterad: 2023-02-17