Nyheter

Examensarbetare 2024

2024-01-24

Tribomaterialgruppen välkomnar två nya examensarbetare. Under våren kommer Matilda Firsching och Anna-Karin Kron undersöka hur material, och specifikt material i tribologisk kontakt, påverkas av att utsättas för ammoniak. Detta är en del av gruppens pågående arbete att förstå vilka utmaningar som kommer uppstå när ammoniak börjar användas som bränsle för marina motorer - med potential att helt eliminera koldioxidutsläpp.

Senast uppdaterad: 2023-02-17