Utrustning för tribologisk provning

Vi utvecklar våra egna riggar och våra egna testmetoder, ofta skräddarsydda för att passa specifika tillämpningar. På så vis har Tribomaterialgruppen byggt upp ett brett utbud av tribologiska testutrustningar. De täcker ett stort antal kontaktsituationer och efterliknar villkoren för en rad tillämpningar. Vissa är skräddarsydda för specifika tillämpningar, och andra får avsiktligt en mer allmängiltig design. De flesta maskiner har konstruerats och byggts inom gruppen och lämpliga testförfaranden har utvecklats.

Många av riggarna är unika:

  • In-situ glidande / repande kontakt i SEM
  • Två ytterligare utrustningar för provning i vakuum, en med högtemperaturmöjlighet
  • Lastsvepande rigg (helt lastspektrum i ett enda test)
  • “Egenskapssvepande” rigg, utformad för att snabbt kartlägga gradientmaterial
  • Rigg för realistisk provning av motorventiler
  • Rigg för detaljerade studier av kontakten mellan verktyg och trä i massatillverkning
  • Rigg för småskalig provning av glidning på snö och is

Översikt över utrustningar och typ av kontakt:

Pinne-skiva maskin

Kontaktsituation Glidkontakt, kula mot plan eller pinne mot plan
Varierade parametrar  Last, hastighet, smörjning, temperatur, atmosfär
Studerade parametrar Friktion, nötning och ytskador
Typisk provstorlek  5 mm pinne eller kula mot 50 mm skiva
Anmärkningar Brett utbud av skivformer och storlekar. Uppvärmningssteg (max 500 °C) kan monteras.

Glidande kontakt – Stor-Svarven

Kontaktsituation Glidkontakt, korsade cylindrar, pinne mot cylinder
Cirkulärt spår runt cylindern eller - oftare - ett spiralformat spår, som tillåter kontinuerlig matning av färsk motyta till den stationära kontakten. Detta är relevant för verktyg, där verktyget ju typiskt kontinuerligt möter nytt arbetsmaterial.
Varierade parametrar  Last, hastighet, "motyta", kontinuerlig eller intermittent kontakt (pneumatisk ställdon). Används ofta för att testa verktygsmaterial för metallskärning eller bergborrning.
Studerade parametrar Friktion, nötning och ytskador
Typisk provstorlek  Stationär cylinder: ø 5 mm, l 20 mm. Roterande cylinder: ø 150 mm, 500 mm
Anmärkningar Många tillgängliga konfigurationer, bred belastning och hastighetsspänn, stationär / intermittent kontakt etc. Riggen är uppbyggd på en stor svarv.

Glidande kontakt – Lill-Svarven

Kontaktsituation Glidkontakt, korsad cylinder, platt på cylindern etc. last konstant eller automatiskt ökar upp till skärningsgränsen.
Varierade parametrar  Last, hastighet, smörjning
Studerade parametrar Friktion, nötning, skärning och ytskador
Typisk provstorlek  Stationär pinne: 14 mm tjock, 7 mm * 20 mm yta
Roterande cylinder: 40 mm i diameter, 500 mm längd
Anmärkningar Riggen liknar den ovan men är designad genom modifiering av en liten svarv. I kontinuerligt lastökande läge idealiskt för att hitta kritisk belastning / skärningsgräns vid kontinuerlig glidning. Anpassningsbar också för smord kam/följare kontakt.

Glidande kontakt på is och snö – Lill Vasan

Kontaktsituation Glidkontakt mellan t.ex. miniatyrskidor och snö eller is
Varierade parametrar  Last, hastighet (upp till 3,5 m / s), temperatur (ner till -14°C)
Studerade parametrar Friktion
Typisk provstorlek  Skida: 20 mm * 40 mm glidyta
Snö- eller istäckt skiva ø 500 mm
Anmärkningar I huvudsak en pinne-skiva-rigg placerad i en toppmatad frysbox. Is formas enkelt genom att frysa direkt på skivan. Snö bildas genom att spruta vatten med en luftpensel.

Fram-och-återgående glidande kontakt – Elvis

Kontaktsituation Fram-och-återgående glidande kontakt, kula mot plan, cylinder mot plan
Varierade parametrar  Belastning, slag, frekvens, temperatur (nedre platt prov uppvärmt). System för intermittent spraysmörjning.
Studerade parametrar Friktion, nötning och ytskador
Typisk provstorlek  Plant prov: 15 x 15 x 100 mm
Stationär cylinder: ø 10 mm, l 10 mm
Anmärkningar Rig utformad främst för att efterlikna kontakt med cylinderfoder / kolvring. Riggen har en dubbel vevmekanism och två hållararmar för de stationära cylindriska proverna, vilket möjliggör två samtidiga tester.

Fram-och-återgående glidande kontaktrigg – Rock Olga

Kontaktsituation Fram-och-återgåendeglidande kontakt, kula mot plan (cylinder mot plan)
Varierade parametrar  Belastning, slag, frekvens, temperatur (nedre platt prov kan värmas).
Studerade parametrar Friktion, nötning och ytskador
Typisk provstorlek  Plant prov: 15 x 5 x 40 mm
Stationär kula: ø 10 mm
Anmärkningar I grund och botten en mindre, enkelsidig version av Elvis, med kortare maximalt slag och lägre maximal belastning.

Tribologisk belastningsscanner – Saxriggen

Kontaktsituation Glidkontakt (enstaka slag eller fram-och-återgående, valbart antal slag)
Varierade parametrar  Lastområde, hastighet, smörjmedel, antal slag (från 1/2 till flera 100 000)
Studerade parametrar Friktion (unik möjlighet till kartläggning av µ vs last och antal slag inom ett enstaka test), nötning, skärning och ytskador
Typisk provstorlek  100 mm ø 10 mm, cylindriska stänger
Anmärkningar Brett belastningsintervall (t.ex. 50–2400 N) täckt av enstaka test. Unik genom att resultera i att varje punkt längs kontaktspåret endast har mött en enda punkt på motkroppen, och endast upplevt en specifik belastning, även i ett test med många cykler. Den resulterande ytskadan kan således kopplas till specifik belastning och ett specifikt läge på motkroppen. Proverna kan förvärmas för att korta test vid hög temperatur.

Fretting och fram-och-återgående – Skak-Nisse

Kontaktsituation Fretting eller fram- och återgående glidning
Varierade parametrar  Belastning, slag, frekvens, hastighet, smörjning, strömbelastning, atmosfär (inklusive strömmande korrosionstest)
Studerade parametrar Friktion, skärning, kontaktmotstånd, tillväxt av kontaktområdet, ytskador och nötning
Typisk provstorlek  ø 10 mm, l 20 mm cylindrar, alternativt kula mot plan
Anmärkningar Ursprungligen utvecklad för test av elektriska kontakter, men mycket mångsidig. Flera valfria provformer och storlekar.

Rullande kontakt – Rullrika och Rolle

Kontaktsituation Rullande (eller rullande / glidande) kontakt mellan liten cylinder (provkroppen) och två större (svagt bomberade) cylindrar.
Varierade parametrar  Belastning, hastighet, torr / droppsmord, (glidningsgrad)
Studerade parametrar Nötning, ytskador och utmattningsskador under ytan
Typisk provstorlek  Max ø 10 mm, 50–100 mm lång cylindrisk pinne
Anmärkningar Två snarlika riggar. Den centrala provcylindern byts eller förskjuts mellan varje test, medan de stora ”belastningsskivorna” slipas om efter ett antal test.

Partikelerosion – Erofugen

Kontaktsituation Partikelerosion, partiklar accelererade under passage genom kanaler i den hastigt roterande skivan.
Varierade parametrar  Partikelstorlek, typ, hastighet och träffvinkel
Studerade parametrar Erosionshastighet och skademekanism
Typisk provstorlek  10 x 10 mm, 20 x 20 mm, tjocklek 3-10 mm
Anmärkningar Upp till 18 prover kan testas samtidigt, var och en med ställbar träffvinkel.

Mikroabrasion – Kraterslipen

Kontaktsituation Abrasion (slipning) av liten sfärisk krater på plan yta. Diamantpartiklar (eller andra partiklar) i slurry.
Varierade parametrar  Specificerad mängd last, hastighet och abrasiva partiklar
Studerade parametrar Volymsförlust (och ytskademekanism)
Typisk provstorlek  15 x 15 x 3 mm, ø 20 mm slipskiva
Anmärkningar Primärt ett väl specificerat test för kvaliteten på tunna hårda beläggningar. Unikt genom att kunna ge ett mått på beläggningen utan påverkan från beläggningens tjocklek eller underlagsmaterial.

Repning i SEM – In situ reparen

Kontaktsituation Repning med hårda spetsar (t.ex. sfäriskt rundad diamant) eller mjuka spetsar (t.ex. aluminium) i SEM.
Varierade parametrar  Last (0,1–3 N), spetsform
Studerade parametrar Deformations- och spånbildningsmekanismer vid nötning och slipning, skademekanism hos tunna beläggningar. Med mjuka metallspetsar på hårdare ytor, främst ytskador, materialöverföring, friktion.
Typisk provstorlek  15 x 10 x 4 mm
Anmärkningar Direkt högupplösta observationer i SEM.

Platt-mot-platt glidning – Stora blå

Kontaktsituation Fram-och-återgående glidande, självjusterande platt-mot-platt
Varierade parametrar  Belastning (2–20 kN, motsvarande nominellt tryck 22–20 MPa). Hastighet (upp till 4 mm / s). Temperatur. Närvaro av vatten eller smörjmedel
Studerade parametrar Friktion, deformation, skärning och nötning
Typisk provstorlek  Övre stationärt prov: 20 x 4,6 x 4,6 mm (alla +0, -0,1) mm. Undre rörligt prov: 75 (± 0,1) x 15 (± 0,1) x 15 (+0, -0,1) mm

Glidande elektrisk kontakt – Släpringsriggen

Kontaktsituation Glidande, tråd mot cylinder
Varierade parametrar  Last, hastighet, smörjning
Studerade parametrar Kontaktmotstånd, elektriskt brus, nötning
Typisk provstorlek  Cylinder: ø 100 mm. Tråd: ø 0,5 mm, l 50 mm, upp till 5 ledningar samtidigt i separata spår
Anmärkningar Utvecklades ursprungligen för att undersöka en mycket specifik kontaktsituation. De stationära ledningarna pressas individuellt mot den roterande cylindern.

Motorventilkontakt

Kontaktsituation Motorventil mot insats av ventilsäte, högt belastad öppnings- och stängningsrörelse resulterar i slag och mikroskopisk glidning.
Varierade parametrar  Mekanisk belastning, frekvens, temperatur, antal cykler, flödet av uppvärmd luft med ppm-nivåer av förångad motorolja
Studerade parametrar Nötning, tillväxt och nedbrytning av skyddande tribofilm
Typisk provstorlek  Ventilhuvud: ø 40 mm, skaftlängd: 170 mm

Reptestare

Kontaktsituation Hård spets som skrapar över en plan yta, vanligtvis en konisk diamantspets med rundad topp (Rockwell-formen), r = 200 µm.
Varierade parametrar  Normallasten ökas linjärt längs repan, t.ex.  från 0-100 N.
Studerade parametrar Repdeformation, sprickbeteende, vidhäftning av beläggningar
Typisk provstorlek  20 x 20 x 5 mm
Anmärkningar Vanligtvis använd för att studera repbeständighet och vidhäftningsbeteende hos hårda keramiska beläggningar på metalliska underlag, men användbar för många andra typer av studier.