Utbildning

Vi ger kurser inom materialvetenskap, materialanalys och tribologi anpassade för olika målgrupper:

 • Civilingenjörsstudenter
 • Forskarstuderande
 • Personer/grupper verksamma inom industrin

Grundutbildning

Vi ger kurser inom civilingenjörsprogrammen

Kurser

Examensarbeten

Vi har alltid intressanta uppslag för examensarbeten som kan utföras hos oss på Tribomaterialgruppen. De har ofta en tillämpad karaktär, där de experiment och den analys som ingår baseras på en tydlig tillämpning eller industriell frågeställning.

Det finns stora möjligheter att skräddarsy ett examensarbete efter studenternas specialintressen. Tyngdpunkten kan läggas på exempelvis materialframställning, tribologisk provning, materialanalys eller utveckling av testutrustning.

Några aktuella uppslag för examensarbeten är arbeten som syftar till att:

 • Utvärdera nötningsmekanismer för verktyg till jordbearbetning
 • Designa additivt tillverkade verktygskompositer för tuffa kontaktsituationer
 • Initiala nötningsmekanismer i slagkontakt
 • Studie av syretillgångens påverkan på långsam nötning av hårda material vid bearbetning av mjuka legeringar
 • Nötningsmekanismer och nötningsmotstånd hos pulvermetallurgiskt tillverkade snabbstål vid kallbearbetning (Utförs i samarbete med Erasteel Kloster AB)

Mer detaljerade beskrivningar av några förslag till examensarbeten kan hittas här.

Som student är du alltid välkommen in till oss för att diskutera exjobbsidéer.

Forskarutbildning

De kurser vi erbjuder till forskarstuderande rör i första hand olika aspekter av tribologi. Kurserna ingår som delar i ett nationellt nätverk där olika lärosäten bidrar till ett kursutbud som är lämpligt för forskarstuderande inom tribologi: Nationella forskarskolan i tribologi.

Kurserna som vi bidrar med är:

 • Surface analysis in tribology
 • Tribological coatings and materials
 • Friction and wear in unlubricated contacts
 • Energy aspects of tribology

Uppdragsutbildning

Vi kan också ge riktade utbildningar till industriellt verksamma grupper.

De oftast återkommande är:

 • Svepelektronmikroskopi - en operatörsutbildning som oftast ges här på Ångströmlaboratoriet och nyttjar instrumentparken som finns här. Men den kan också ges riktad till exempelvis ett enskilt företag och på instrument som företaget har själva.
 • Tribologi - ges oftast ute hos företag och anpassas till den aktuella verksamheten och dess tribologiska frågeställningar.

Dessutom finns möjlighet för industriellt verksamma att delta i forskarskolans kurser som beskrevs ovan.

Senast uppdaterad: 2022-10-28