Grundutbildning

Vi håller kurser inom olika civilingenjörsprogram, främst
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap (Q)
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (K)

Kurser

Tribomaterial (Q4, K4)

Material i Tekniska System (Q3, K3)

Materialanalys (Q4, K4)

Materialkännedom (F3)

Material i Energisystem I (Q4, K4)

Material i Energisystem II (Q5, K5)

Examensarbete Teknisk fysik med materialvetenskap (Q5)

Examensarbeten

Vi har alltid intressanta uppslag för examensarbeten. De har ofta en tillämpad karaktär, där de experiment och den analys som ingår baseras på en tydlig tillämpning eller industriell frågeställning.

Stora möjligheter finns att skräddarsy innehållet efter specialintresse. Tonvikt kan läggas på materialframställning, tribologisk provning, elektronmikroskopi, ytanalys, apparatkonstruktion och utvärdering, etc. Kom gärna in till oss och hör efter vad som är aktuellt!

Den aktuella listan innehåller förslag på:

• Öka förståelsen för mikromekanismerna i polymermaterials tribologi

• Kan vi bidra till en ökad återvinningsgrad av textila material?

• Diffusion i hårdmetall vid bergborrning

• Designade verktygskompositer för effektivare krossning av sten och mineral

Mer detaljerade beskrivningar av förslagen kan laddas ner här.

Senast uppdaterad: 2022-10-28