Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress: Box 35, 751 03 UPPSALA
Avdelningsföreståndare: Kristofer Gamstedt

 

Senast uppdaterad: 2023-09-06