Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress: Box 534, 751 21 UPPSALA
Avdelningsföreståndare: Kristofer Gamstedt

 

Senast uppdaterad: 2022-09-05