Utbildning

Vi undervisar inom högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik och maskinteknik, liksom i mekanikkurser i civilingenjörsprogrammen.

Kurser på grundnivå och avancerad nivå

Läsperiod Kod Kurs
Period 1 1TE443 Dimensionering av konstruktioner
1TE635 Hållfasthetslära
1TE654 Hållfasthetslära
Period 2 1TM112 Datorbaserad materialmekanik I
1TE403 Byggkonstruktion
1TE443 Dimensionering av konstruktioner
Period 3 1TM103 Strukturoptimering för additiv tillverkning I
1TE601 Byggnadsmekanik I
1TE607 Hållfasthetslära
1TE654 Hållfasthetslära
Period 4 1MI170 Hållfasthetslära med FEM
1TE026 Hållfasthetsanalys med finita element
1TE601 Byggnadsmekanik II
1TE676 Kontinuummekanik
1TE761 Tillämpad mekanik II

Doktorandkurser

Två gånger om året, på hösttermin och vårtermin, ges 'Scientific Writing 2 hp' (FTN0030).

Kontakt: Bengt Lundberg

“Research Methodology, FTN0412”, 4 hp April-Maj 2023, mer information

Kontakt: Mahmoud Mousavi

Vi ger regelbundet doktorandkurser i t.ex. kontinuummekanik och finit element-modellering.

Kontakt: Kristofer Gamstedt

Projektarbeten

Här på Tillämpad mekanik kan vi erbjuda lämpliga projektarbeten för både master- och kandidatuppsatser samt enskilda projelktkurser. Är du student på Uppsala Universitet är du välkommen att kontakta en fakultetsanställd på vår avdelning för mer information. Kontaktinformation hittas under Medarbetare

Lista på potentiella projektämnen. 

Senast uppdaterad: 2023-02-24