Tekniska utbildningar

Institutionen är verksam på flera civil- och högskoleingenjörsprogram. Förutom en mängd kurser som endast ges inom ramen för ingenjörsprogrammen så ger vi följande fristående kurser

Information för nuvarande studenter

Uppsala universitets kurs- och programutbud för blivande studenter

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Var med oss och anta framtidens utmaningar!

Lediga doktorandtjänster

Kommande disputationer