UTBILDNING INOM MATERIALVETENSKAP

Material behövs överallt och sätter de yttersta gränserna för all teknik, inte minst för möjligheten att lösa dagens mest utmanande energi- och miljöproblem. Utsikterna är oerhört lovande. Bli delaktig i ett av världens viktigaste och mest framåtblickande vetenskapsområden!

Progam
Kurser

Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap. Forskning och utbildning inom materialområdet sker vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi. 

​Materialvetenskap är tvärvetenskapligt och omfattar såväl matematik, fysik, kemi som teknik.​och med tillämpningar inom alla branscher och samhällsområden som till exempel IT och digitalisering, elektronik och mikrosensorer, sjukvård och medicin, energigenerering och energilagring, byggteknik, transport och tillverkningsindustri.

Se program från UR om "Framtidens material" med bland annat en av våra forskare, Albert Mihranyan, som berättar om det filter av algcellulosa som han och hans forskargrupp tagit fram och som kan rena vatten från bakterier och virus.

Program

Programmen vi listar nedanför är de som vår institution har programansvar för eller där programansvarig är från oss. Vi ger också kurser på flera av Uppsala universitets ingenjörsprogram

Examensarbeten

Välkommen att kontakta våra forskare om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss. Du kan läsa om våra forskningområden på våra avdelningars sidor och se vad som kan intressera dig. 

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Var med oss och anta framtidens utmaningar!

Lediga doktorandtjänster annonseras på institutionens sida över lediga tjänster

Se kommande disputationer 
 

Senast uppdaterad: 2021-10-07