Formalia

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap har sedan den 6 december en ny webbplats. I april 2024 kommer även institutionen för materialvetenskap att byta webbplats. Under flyttperioden kan det vara så att vissa länkar inte fungerar.

Om någon av länkarna inte fungerar så hittar du aktuell information om forskarutbildning vid Uppsala universitet, inklusive blanketter, ämnesinformation och riktlinjer på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens sidor om forskarutbildning.

Vid institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet, finns ca 80 doktorander. Forskarutbildningen bedrivs enligt en studieplan vid institutionens avdelningar i olika forskarutbildningsämnen. Studieplanen för utbildningen på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet består av två delar: den allmänna studieplan för varje ämne/ämnesinriktning och varje doktorands individuella studieplan.


Ansökan

Kompletta ansökningshandlingar lämnas till institutionens studierektor för forskarutbildning (prof. Jörgen Olsson) senast två veckor innan datum för institutionens beredningsmöten. Gällande datum för att lämna in ansökan för VT2024 är 15/1, 19/2, 11/3, 15/4, samt 27/5.

Se Teknat websida för samtliga blanketter och mallar.

Ansökningshandlingar består av:

  • Försättsblad/checklista
  • Ansökningsblankett (signeras av sökande)
  • Individuell studieplan (signeras av sökande, handledare och forskarutbildningsansvarig professor)
  • Examensbevis från behörighetsgrundande utbildning (se bl a ämnesstudieplanen)
  • För industridoktorander: avtal mellan företag och institutionen. Detta avtal ska ha granskats och godkänts av universitetets jurister.
  • För doktorand anställd vid annat lärosäte: avtal mellan institutionen och lärosätet 


Forskarutbildningskurser

Alla doktorander ska i sin forskarutbildning läsa kurser. Omfattningen varierar beroende på vilket ämne doktoranden är antagen till. Följande kurser är obligatoriska eller starkt rekommenderade:

Observera! Etikkurs obligatorisk för både lic och doktorsexamen!

  • Introduktionskurs för nya doktorander, 3 hp (starkt rekommenderad)
  • Vetenskapligt skrivande, 2 hp (starkt rekommenderad)
  • Högskolepedagogisk grundkurs , 7.5 hp (för doktorander som ska undervisa). Eller annan kurs med motsvarande innehåll. Hör med prefekt och studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Kursutbud:

Lediga platser

Intresserade kandidater ombedes att kontakta forskarutbildningsansvarig professor. Lediga platser annonseras också på vår sida med lediga anställningar.  

Andra länkar och dokument om utbildning på forskarnivå

Senast uppdaterad: 2024-01-08