Formalia

Vid institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet, finns ca 80 doktorander. Forskarutbildningen bedrivs enligt en studieplan vid institutionens avdelningar i olika forskarutbildningsämnen. Studieplanen för utbildningen på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet består av två delar: den allmänna studieplan för varje ämne/ämnesinriktning och varje doktorands individuella studieplan.


Ansökan

Kompletta ansökningshandlingar lämnas till institutionens studierektor för forskarutbildning (prof. Jörgen Olsson) senast två veckor innan datum för institutionens beredningsmöten. Gällande datum för att lämna in ansökan för VT2023 är 3/1, 30/1, 6/3, 11/4 samt 15/5. Ansökningshandlingar består av:


Forskarutbildningskurser

Alla doktorander ska i sin forskarutbildning läsa kurser. Omfattningen varierar beroende på vilket ämne doktoranden är antagen till. Följande kurser är obligatoriska eller starkt rekommenderade:

Observera! Etikkurs obligatorisk för både lic och doktorsexamen!

  • Introduktionskurs för nya doktorander, 3 hp (starkt rekommenderad)
  • Vetenskapligt skrivande, 2 hp (starkt rekommenderad)
  • Högskolepedagogisk grundkurs , 7.5 hp (för doktorander som ska undervisa). Eller annan kurs med motsvarande innehåll. Hör med prefekt och studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Kursutbud:

Lediga platser

Intresserade kandidater ombedes att kontakta forskarutbildningsansvarig professor. Lediga platser annonseras också på vår sida med lediga anställningar.  

Andra länkar och dokument om utbildning på forskarnivå

Senast uppdaterad: 2023-01-31