Masterprogram på institutionen för Materialvetenskap

Institutionen för Materialvetenskap erbjuder masterprogram i Additiv tillverkning samt Materialteknik. Båda programmen är på 120 högskolepoäng och hålls på engelska. Programmen startar höstterminen 2020.

Mer information om studieupplägg etcetera finns på Uppsala universitets studentsidor Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.
 

How do I apply

What happens next

Arrival and Survival

Registration Day

Getting settled in Uppsala