Student

Du hittar administrativ information och mycket annat relaterat till din utbildning på fakultetens studentwebbsidor: www.teknat.uu.se/student

Kontaktpersoner för utbildning på institutionen för materialvetenskap

Studieadministratör grund- och avancerad nivå
Christina Ihredahl, 018-471 3016
student-matvet@angstrom.uu.se

Studievägledare
Ocean Cheung, 018-471 3279
studievagledare-matvet@angstrom.uu.se 

Studierektor grund- och avancerad nivå
Martin Sjödin, 018-471 7330
studierektor-matvet@angstrom.uu.se