Student

Du hittar administrativ information och mycket annat relaterat till din utbildning på fakultetens studentwebbsidor: www.teknat.uu.se/student

Examensarbete

Välkommen att kontakta våra forskare om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss. Du kan läsa om våra forskningområden på våra avdelningars sidor och se vad som kan intressera dig. 

Kontaktpersoner för utbildning på institutionen för materialvetenskap

Studieadministratör grund- och avancerad nivå
Christina Iredahl, 018-471 3016
student-matvet@angstrom.uu.se

Studievägledare
För våra masterprogram:
Ocean Cheung, 018-471 3279
studievagledare-matvet@angstrom.uu.se 

Studievägledare för ingenjörsprogrammen hittar du på teknisk- naturvetenskapliga fakultetens webb.

Studierektor grund- och avancerad nivå
Martin Sjödin, 018-471 7330
studierektor-matvet@angstrom.uu.se

Programansvariga
Lista över programansvariga hittar du på teknisk- naturvetenskapliga fakultetens webb.

Senast uppdaterad: 2021-05-18