Hur är det att vara doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper? (dit inst. för Materialvetenskap tidigare hörde)

"Min nyfikenhet driver mig att söka svar på frågor inom mitt forskningsområde. det vore helt fantastiskt om de biomaterial som jag arbetear med att utveckla skulle kunna hjälpa någon patient i framtiden. Här har jag många personer som jag kan diskutera idèer med. Det är ett så öppet arbetsklimat och det finns så mycket kunskap i huset och tillgång till så mycket utrustning." Maria Pettersson

"Det passar mig att kunna följa ett projekt som jag själv har initierat och genomföra det från början till slut. Jag lockades av möjligheten att göra något som kan ha stor påverkan på mänskligheten. Trots att jag arbetar med elektronik jobbar jag i ett cancerprojekt. Jag gör något meningsfullt samtidigt som jag har roligt." Malkolm Hinnemo

"The Ångström facility is such a huge structure boastin not only machines, but also highly qualified personnel. I have everything I need to perform my research here. My research is related to real world applications, which I like a lot. For instance we develop materials for high frequency applications, such as mobile phones and wireless sensor networks." Milena Moreira

"Jag gillar friheten att kunna arbeta utifrån ett eget intresse. Jag kan läsa en artikel om någon som har gjort något liknande och så blir jag sporrad att testa det inom mitt eget ämne. Vi har också en ganska stor del av finansieringen från industrin. det är motiverande att veta att industrin har ett intresse för det vi gör inom nanotekniken." Petter Tammela